Företagsmassage

Skattefri friskvård

Företagsförlagd massageterapi räknas sedan 1 januari 2004 som skattefri friskvård. För att behandlingarna skall räknas som skattefri friskvård måste hela personalen erbjudas förmånen.

Upplägg

  • Ni står för ett utrymme lämpligt för ändamålet. Tillgång till el och god ventilation är ett stort plus!
  • Vi kommer till er med all nödvändig utrustning. Vid företagsförlagd massage utför varje terapeut minst 5 max 12 behandlingar per tillfälle.
  • Utför även behandling i våra lokaler på Pallas Hotell för de företag som önskar det.

Behandling

Varje behandling är anpassad till individens specifika behov. Den terapeutiska behandlingen riktar in sig på det område individen anser sig ha besvär med tex. akut nackspärr, ryggskott, inskränkt rörlighet i leder/muskler eller i förebyggande syfte. Därefter journalförs förloppet för bästa uppföljning.